BlogSpustitSpustit aplikaci

Zásady a informace o zpracování osobních údajů

Datum účinnosti: 25.5.2022

Zpracování osobních údajů pro použití webu www.apus.finance

Nepoužívají se žádné soubory cookies na webových stránkách www.apus.finance.

Nezpracovávají se žádné osobní údaje v souvislosti s použitím webu www.apus.finance.

Zpracování osobních údajů v aplikaci APUS.finance

Nepoužívají se žádné soubory cookies.

Nezpracovávají se žádné osobní údaje v souvislosti s použitím aplikace APUS.finance.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v případě přihlášení k odběru newsletteru

V případě přihlášení k odběru newsletteru udělujete tímto souhlas decentralizované autonomní organizaci APUS DAO (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • e-mail

E-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání marketingových sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu maximálně 3 let od poslední interakce se zaslaným sdělením.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například přes kontaktní webový formulář na www.apus.finance.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a) Provozovatel infrastruktury VPS

b) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době APUS DAO nevyužívá.

Správce je globální decentralizovaná autonomní organizace působící celosvětově. Vaše osobní údaje mohou být přeneseny do Spojených států amerických nebo na jiná místa, kde zákony na ochranu soukromí nemusí poskytovat takovou ochranu jako zákony ve vašem státě, provincii nebo zemi.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Další stránky a služby

Služba může obsahovat odkazy na webové stránky, mobilní aplikace a další online služby provozované třetími stranami.
Kromě toho může být obsah Služby integrován do webových stránek nebo jiných online služeb, které s apus.finance nejsou spojeny.
Tyto odkazy a integrace nepředstavují podporu nebo prohlášení, že je APUS DAO přidružena k jakékoli třetí straně. Nekontrolujeme
webové stránky, mobilní aplikace ani online služby provozované třetími stranami a neneseme odpovědnost za jejich jednání.

Blockchain

Vzhledem k tomu, že transakce na blockchainu jsou veřejným záznamem, budou transakční záznamy spojené s jakýmikoli
transakcemi, které provedete pomocí aplikace APUS.finance, veřejně dostupné na blockchainu.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit. Pokud provedeme podstatné změny těchto Zásad
ochrany osobních údajů, upozorníme vás na to aktualizací data těchto Zásad ochrany osobních údajů a jejich zveřejněním ve
Službě. Pokud to vyžaduje zákon, poskytneme oznámení o změnách také jiným způsobem, o kterém se domníváme, že je
přiměřeně pravděpodobné, že vás zastihneme, například e-mailem nebo jiným způsobem prostřednictvím Služby. Jakékoli
úpravy těchto Zásad ochrany osobních údajů vstoupí v platnost po zveřejnění upravené verze (nebo jak je v době zveřejnění
uvedeno jinak). Ve všech případech vaše používání Služby po datu účinnosti jakýchkoli upravených Zásad ochrany osobních
údajů znamená, že přijímáte upravené Zásady ochrany osobních údajů.

Next-gen banking. Decentralized.